HUND.
Bonniers stora bok om att välja rätt ras och ge sin hund ett bra liv

författare:
Agneta Geneborg
Kerstin Malm
Anneli Isaksson
Kristina Mårtensson
Britta Hedekäll

ur förordet:
HUND. är en unik bok om hundar och hundraser. Den är till för dig som drömmer om att skaffa hund eller för dig som redan lever med hund och vill få mer kunskap om den varelse som delar din tillvaro. Vi som har skrivit den här boken har levt och arbetat med hundar under många år. Nu vill vi ge dig möjlighet att bättre förstå hundens behov och att välja den ras som bäst passar ihop med dig och ditt liv.
Det är fantastiskt roligt och spännande att leva med hund, att ha någon att slösa kärlek på och som också ger massor tillbaka. En kamrat som delar vardagen – allt från härliga skogspromenader till sköna soffstunder – är något som skänker en enorm glädje i livet.
Vår förhoppning är att du genom denna bok får en djupare insikt om vad det innebär att vara hundägare. Att det betyder sällskap, ömsesidigt förtroende och kärleksfull uppfostran. Du ska bli en god auktoritet för din hund och ge den aktiviteter som passar ras och individ. Det väsentliga är inte att prestera något i tävlings samman- hang. Det viktigaste är att hunden får vara tillsammans med sin familjeflock.
------- 
Vi har valt att dela in hundarna i rasgrupper som helt bygger på vilket arbete de ursprungligen har utfört tillsammans med människan. Vi vill på detta sätt öka förståelsen för och kunskapen om den enskilda rasens behov. Det kommer att göra det lättare för dig att kunna ge just din hund ett riktigt bra liv.

ur inledningen
:
Rasdelen
De raser som har minst 15 registrerade individer i Sverige får en utförlig beskrivning, övriga raser omnämns med en kortare text. Hundraserna är indelade i 17 grupper, beroende på arbetsbakgrund. Vissa grupper liknar varandra, men det finns ändå uppenbara skillnader. Vi har valt att dela in raserna på detta sätt för att du ska få en förståelse för vilka hundar som har ett gemensamt ursprung och ett liknande beteende.
Varje rasgrupp inleds med en beskrivning av den gemensamma bakgrunden. Sedan följer rastexterna i alfabetisk ordning. De hundar som har nordisk bakgrund kommer först, sedan de med europeisk och sist de som har sitt ursprung i övriga världen. 

Hundens liv
Här handlar det om ditt förhållningssätt till hunden under hela dess liv. Du får kunskap om vad hunden är för ett djur, hur viktigt det är att du behandlar den med förståelse och alltid respekterar den för den individ den är. Valptiden och unghundstiden beskrivs i två omfattande kapitel, du kan läsa om hundens olika behov genom livet samt om de problem du eventuellt kan möta som hundägare.
--------
Specialsidor visar exempel på aktiviteter som hela familjen kan ägna sig åt tillsammans med sin hund, hundars så kallade yrken i människans tjänst samt något om att tävla och ställa ut.

tillbaka