Läs artikel om vår långlineträning

Att ha hund
Att ha hund är ett uråldrigt behov.
Att ha hund är ett sätt att leva.
Att ha hund är att som barn lära sig ta ansvar för någon. 
Att ha hund är att som tonåring ha en förtrogen vän man kan lita på. 
Att ha hund är att alltid ha en kamrat hos sig.
Att ha hund är att aldrig känna sig riktigt ensam.
Att ha hund kan vara ljuset i tillvaron då allt tycks mörkt.
Att ha hund är att få se den oförbehållsamma glädjen 
      en fritt levande varelse kan visa.
Att ha hund är att njuta av livet.
Att ha hund är att uppleva naturen.
Att ha hund är att hinna ta vara på årets alla skiftningar.
Att ha hund är friskvård.
Att behöva vara utan hund är att känna sig stympad till kropp och själ.
© Agneta Geneborg

 

Det beror på Dig……..

….hundar vill ha en ledare som inger förtroende och ställer rimliga krav

…..hundar behöver miljö- och socialträning

…. hundar behöver umgänge med andra hundar

….hundar behöver motion och promenader

….hundar behöver lära sig vardagslydnad i koppel

…. hundar behöver arbeta

ur Åsa Ahlboms och Agneta Geneborgs valpkurser

 

* Förtroende hos hunden skapas av vänligt bemötande.
* Glädje i lydnaden skapas av lagom krav.
* Harmoni skapas av aktiviteter
* Säkerhet skapas av belöning ofta och mycket.
* Trygghet skapas av bestämda regler.
* Vänlighet hos hunden skapas av kärleksfull behandling.

* Aggressivitet kan skapas av ovänlighet mot hunden.
* Osäkerhet hos hunden kan skapas av för mycket bestraffning.
* Otrygghet hos hunden kan skapas av för få eller inga regler.
* Rastlöshet skapas av för lite aktivitet.
* Slagskämpe kan hunden bli av att få stryk.
* Undergivenhet hos hunden kan skapas av för stora krav.
Källa: Vi Hundägare 

 

Ett ord på vägen…….
Man kommer aldrig först
om man går i andras fotspår

 

TILL EFTERTANKE

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, 
men först och främst förstå det hon förstår. 
Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för hjälpa henne. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.
SÖREN KIERKEGAARD
dansk filosof

 

JAG VILL SE…….

Jag vill se dig instruera och inte instruktionen bara höra.
Följ mig! – Det är inte nog att visa vägen och säga vad jag skall göra.
Ögat är alltid en bättre elev än örat brukar vara 
– råd är ofta förvirrande, men exempel gör dem klara.

En vederhäftig predikare lever som han lär
och att se de rätta greppen sparar mig mycket besvär.
Jag skall lära mig det mycket snart om jag ser, hur du gör
samtidigt som du instruktionen ger.
Jag vill se din hand i verksamhet – vad du gör och vad du gjort 
– din tunga är skymd och dina läppar rör sig så fort.

De instruktioner du ger må vara korrekta och fina
men jag vill hellre ge akt på handlingarna dina,
för efter din skrivna instruktion har jag kanske svårt att gå,
men vad du gör och hur du lever kan jag inte missförstå.
(Fritt översatt från engelskan av okänd författare. ’Tjm’)

 

tillbaka